W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: projekt) EXOTECH Sp. z o.o. dokonuje wyboru dostawców towarów i usług na potrzeby przedmiotowego projektu w zgodzie z obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Załączniki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania (działania informacyjno – promocyjne projektu)
Informacja o wyniku postępowania (umowy-zlecenia / nowe osoby do projektu)
Pytania i odpowiedzi z 13.09.2018r. (działania informacyjno – promocyjne projektu)
Zmiana nr 1 z dnia 11.09.2018r. Zapytania ofertowego z 07.09.2018r. (działania informacyjno – promocyjne projektu)
Zapytanie ofertowe z 07.09.2018r. (działania informacyjno – promocyjne projektu)
Zapytanie ofertowe z 31.08.2018r. (umowy-zlecenia / nowe osoby do projektu)
Informacja o wyniku postępowania (odpłatne korzystanie z urządzeń / nr 2)
Zapytanie ofertowe z 30.04.2018r. (odpłatne korzystanie z urządzeń / nr 2)
Informacja o unieważnieniu postępowania (odpłatne korzystanie z urządzeń / nr 1)
Zapytanie ofertowe z 09.04.2018r. (odpłatne korzystanie z urządzeń / nr 1)
Informacja o wyniku postępowania (przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych)
Informacja o wyniku wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 12.04.2017r.)
Zapytanie ofertowe z 18.04.2017r. (przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych)
Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2017r.
Regulamin

Kontakt

Email #1: biuro@exotech.pl
Email #2: exotech@onet.pl
Telefon: +48 533 868 781.

Tomasz Krause

Prezes Zarządu / Główny projektant