27.11.2019

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA JEDNEGO AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU NR POIR.01.01.01-00-0046/17

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonało wyboru oferty dotyczącej usługi przeprowadzenia jednego audytu zewnętrznego projektu nr POIR.01.01.01- 00-0046/17.

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

skan_wybor_oferty_audytu.pdf

13.11.2019

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY z postępowania o udzielenie zamówienia na zatrudnienie nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pt.: „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonało wyboru oferty dotyczącej zatrudnienia nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

INFORMACJA O WYNIKU_EXOTECH_1nowa os.doc
skan_wyboru_osoby.pdf

05.11.2019

Komunikat ws. zmiany w treści publikacji z dnia 29.10.2019r.

Informujemy, iż w ślad za otrzymywanymi sygnałami od potencjalnych oferentów związku z toczącym się postępowaniem na Zatrudnienie nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie) / numer publikacji w bazie Konkurencyjności: 1214645, w dniu 05.11.2019r. Zarząd EXOTECH Sp. z o.o. wprowadził zmiany w treści publikacji z dnia 29.10.2019r , które znajdują się w załącznikach poniżej:

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

KOMUNIKAT Z 05.11.2019r. O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA.odt
2019.11.05_PUBLIK_BK_EXOTECH_1nowa os_ZMIANA.1.pdf

29.10.2019

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

joinPdf_48ed7917bb1781abd3933e05d5af2320.pdf
ZAPYTANIE OFERTOWE_EXOTECH_1nowa os_2019.10.29.doc

28.09.2018

Informacja o wyniku wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia na działania informacyjno – promocyjne Projektu.

Szanowni Państwo
Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonała wyboru oferty dotyczącej działań informacyjno – promocyjnych Projektu.

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

Informacja o wyniku promocja EXOTECH.pdf
Protokol z postepowania o udzielenie zamowienia promocja EXOTECH.pdf

14.09.2018

Informacja o wyniku wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia na zatrudnienia nowych osób wykonujących pracę na rzecz Projektu/zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenie/

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonała wyboru oferty dotyczącej zatrudnienia nowych osób wykonujących pracę na rzecz Projektu/zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenie/

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

Informacja o wyniku wyboru oferty Nowe Osoby w Projekcie z 14_09_2018.pdf
Protokol z wyboru EXOTECH nowe osoby 14_09_2018.pdf

13.09.2018

Pytania i odpowiedzi z 13.09.2018r. (działania informacyjno – promocyjne projektu)

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 07.09.2018r. na zakup działań informacyjno promocyjnych Projektu na rzecz projektu pt.: „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

PYT_ODP_promocja_2018.09.13.pdf

11.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Stan zapisów po zmianie nr 1 treści Zapytania z dnia 11.09.2018r

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dlazastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu OperacyjnegoInteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące działań informacyjno – promocyjnych Projektu.

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_EXOTECH_promocja_ZMIANA.1_ZAL.2.UMOWA.pdf

07.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące działań informacyjno - promocyjnych Projektu.

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

FORMULARZ_OFERTOWY_EXOTECH_promocja.doc
ZAPYTANIE OFERTOWE_EXOTECH_promocja_DO DRUKU.pdf
Zapytanie ofertowe EXOTECH działania informacyjno promocyjne projektu Biodive Fin.pdf

31.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia nowych osób wykonujących pracę na rzecz Projektu/zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenie/

Załączniki zapytania ofertowego do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_EXOTECH_nowe os_2018.08.31_SKAN.pdf

08.06.2018

Informacja o wyniku wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia na odpłatne korzystanie z urządzeń/wynajem/

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonała wyboru oferty dotyczącej odpłatnego korzystania z urządzeń/wynajem/nr 2 po zmianie opisu przedmiotu zamówienia.

Załączniki do pobrania:

_informacja o wyniku postepowania_EXOTECH_sprzet_SKAN.pdf

30.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące odpłatnego korzystania z urządzeń (wynajmu) / nr 2 po zmianie opisu przedmiotu zamówienia.

Załączniki do pobrania:

FORMULARZ_OFERTOWY_EXOTECH_sprzet_ORYGINAL.pdf
FORMULARZ_OFERTOWY_EXOTECH_sprzet_WORD.doc
ZAPYTANIE_OFERTOWE_EXOTECH_sprzet.2_2018.04.30_FINAL.doc

24.04.2018

Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na odpłatne korzystanie z urządzeń/wynajem/

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia na odpłatne korzystanie z urządzeń /wynajem/

Załączniki do pobrania:

INFORM.O UNIEWAZNIENIU_EXOTECH_sprzet.1_SKAN.pdf

09.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00- 0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. odpłatnego korzystania z urządzeń /wynajem/

Załączniki do pobrania:

zapyt ofertowe_EXOTECH_sprzet_2018.04.06_FINAL.doc
zapyt ofertowe_EXOTECH_sprzet_2018.04.06_FORMULARZ.doc
ZAPYTANIE OFERTOWE FINAL.pdf

27.04.2017

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017 Z DNIA 18.04.2017R.

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH

Informujemy, że w związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w ProgramieOperacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” MŚP(Konkurs 1/1.1.1/2017) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonała wyboru oferty dotyczącej przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Załączniki do pobrania:

INFORM.O WYNIKU_PODWYK_B+R_27.04.2017.pdf

21.04.2017

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 12.04.2017R.

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZATRUDNIENIE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA RZECZ PROJEKTU (ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY – ZLECENIE)

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” MŚP (Konkurs 1/1.1.1/2017) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o dokonało wyboru oferty dotyczącej zatrudnienia osób wykonujących pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

Załączniki do pobrania:

001.jpg

18.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” MŚP (Konkurs 1/1.1.1/2017) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o.składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych,szczegółowo opisanych w pkt. III niniejszego zapytania.

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_PODWYK_B+R_18.04.2017.pdf

12.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” MŚP (Konkurs 1/1.1.1/2017) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wynagrodzeń osób wykonujących pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenie).

Załączniki do pobrania:

001-converted.pdf

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI

realizowane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

W związku z faktem, iż Zarząd Spółki EXOTECH Sp. z o.o. podjął decyzje o pozyskiwaniu środków finansowych w ramach dostępnej pomocy publicznej oraz mając na uwadze konieczność realizacji projektów objętych dofinansowaniem zgodnie z zapisami wytycznych programowych, w tym w zakresie stosowania zasady konkurencyjności wydatków, Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu niniejszego Regulaminu. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie zgodności przedsięwzięć z wytycznymi programowymi w zakresie dokonywania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Niniejszy Regulamin obejmuje zarówno przedsięwzięcia, dla których Spółka podpisała umowę o dofinansowanie jak i dla tych planowanych do współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania:

regulamin.pdf

Kontakt

Email #1: biuro@exotech.pl
Email #2: exotech@onet.pl
Telefon: +48 533 868 781.

Tomasz Krause

Prezes Zarządu / Główny projektant