O FIRMIE

EXOTECH sp. z o.o. jest startupem o niezwykle interesującym potencjale. Członkami naszego zespołu są pasjonaci płetwonurkowania o wysokim potencjale innowacyjnej kreatywności.

Sztandarowy wynalazek naszego teamu to EXOFIN SF (Special Force) - składane płetwy do zastosowań militarnych oraz przez inne służby związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie w skali globalnej. Nasz wynalazek został opatentowany w Polsce i na rynkach zagranicznych, uzyskując pełną i kompletną czystość patentową. W roku 2014 otrzymał nagrodę specjalną Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

O niezwykle wysokich walorach użytkowych płetw składanych EXOFIN SF świadczy wprowadzenie tego wyposażenia dla operatorów jednostki specjalnej GROM, kategoryzowanej pod względem profesjonalizmu na czołowej pozycji w NATO.

Od stycznia br. EXOTECH sp. z o.o. na podstawie Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0046/17 z dnia 02.11.2017r. realizuje nowy Projekt pt.: Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w kierunku opracowania i przetestowania innowacyjnej w skali globalnej, biomimetycznej płetwy pływackiej (w dwóch typach) do zastosowania cywilnego. Partnerem naukowych EXOTECH jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie (z przygotowaniem do IX TRL) 2 typów innowacyjnej płetwy pływackiej przygotowanej z wykorzystaniem zasad biomimetyki.

Planowane do osiągnięcia efekty doprowadzą do uzyskania zupełnie nowego podejścia wzorniczego w produktach nurkowych, składanej płetwy rekreacyjnej oraz składnej płetwy ratunkowej.