O PROJEKCIE

Exotech sp. z o.o z siedzibą w Gdyni bierze udział jako grantobiorca w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Projekt polega na stworzeniu i funkcjonowaniu kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany dzięki wkładowi Funduszy Europejskich. Celem projektu jest więcej pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych; dywersyfikacja rynków eksportowych pomorskich firm; zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie; wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm.

Budżet projektu:
Dofinansowanie projektu: 64,08 mln zł
Cały budżet projektu: 84,08 mln zł